Dicționare electronice și în format de carte, tehnologie lingvistică, traduceri

Morfologia limbilor finlandeză şi estonă

Lingea pune o piatră de temelie în domeniul aplicaţiilor lingvistice: corector ortografic, lematizator, opţiuni de căutare a textului integral şi de recunoaştere a limbii pentru 30 de limbi străine. ...

Comandă

Servicii online

Dicţionare gratuite