Condițiile comerciale

Termeni și condiții generale pentru Linghea Online Shop

 

Acești termeni și condiții generale (denumiți în continuare „TCG”) sunt prevăzuți în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1751 și următoarele din Legea 89/2012 Cod civil, cu modificările ulterioare (denumit în continuare „Cod civil”) și se aplică atât persoanelor fizice (inclusiv consumatorilor), cât și persoanelor juridice.  Scopul acestor TCG este de a defini domeniul de aplicare, termenii și condițiile drepturilor și obligațiilor reciproce ale Linghea și ale Clientului pentru achiziționarea produselor prin intermediul Linghea online shop de către Client și pentru furnizarea altor servicii conexe.

 

 

 1. PREVEDERI INIȚIALE - DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTUL DOCUMENT

 

 • Lingea: Linghea SRL, având sediul în strada Ion Roată, nr. 31, Timișoara, jud. Timiș, CUI - RO 25331778, J35/678/2009
 • Client: o persoană fizică sau juridică care încheie un contract cu Linghea.
 • Contract: un contract încheiat de Linghea și Client prin comunicare de la distanță, care are ca obiect în special achiziționarea produselor de către Client și/sau furnizarea sau punerea la dispoziție a produselor (în funcție de tipul produsului) și, după caz, acordarea de către Linghea a unei licențe pentru Client, în funcție de tipul Produsului, precum și furnizarea altor servicii conexe. Contractul este încheiat în limba română și pentru o perioadă de timp specificată (selectată) de client în comandă, dacă este vorba despre furnizarea și/sau punerea la dispoziția clientului a Produselor, care nu reprezintă o situație singulară (adică o achiziție unică de bunuri).
 • Părțile contractante: un termen comun care desemnează Linghea și Clientul.
 • Bunurile: reprezintă toate cărțile, jocurile sau seturi de jocuri și alte bunuri materiale care nu pot fi furnizate sau puse la dispoziția Clientului prin mijloace online. În cazurile în care o parte a bunurilor implică furnizarea și/sau punerea la dispoziția clientului a produselor online și/sau a produselor offline, chiar dacă acestea sunt stocate pe un suport material (de exemplu, furnizarea unui cod de acces la o școală lingvistică online, furnizarea de CD-uri/DVD-uri cu înregistrări audio, dicționar electronic etc.), dispozițiile aplicabile ale acestor TCG se aplică în mod rezonabil acelei părți a bunurilor, în special în ceea ce privește protecția drepturilor de autor, precum și posibilele consecințe care rezultă din acestea.
 • Produs(e) online: produse care, în realitate, pot fi utilizate numai prin intermediul și prin intermediul dispozitivelor electronice, utilizând Internetul, cum ar fi dicționare și alte produse și servicii accesibile numai online prin intermediul contului de utilizator, produse școlare lingvistice online, servicii de traducere automată online, verificare ortografică și sinteză vocală.
 • Produs(e) offline: produse care, în realitate, pot fi utilizate numai prin intermediul și cu ajutorul unor dispozitive electronice, cu condiția acordării permisiunii clientului pentru „descărcarea” acestor produse în dispozitive electronice, astfel încât să poată fi utilizate fără acces la Internet; cum ar fi cărțile electronice, dicționarele pentru utilizare în aplicații offline și alte produse.
 • Produs(e): acesta este un termen convenit pentru bunuri, produse online și produse offline și toate servicii conexe furnizate clientului. Produsele incluse de Linghea în portaluri sunt fie produse furnizate de Linghea în nume și pe cont propriu, dar pot fi, de asemenea, produse terțe oferite de Linghea în nume propriu în numele unor astfel de terțe părți (de exemplu, în baza unui contract de comision între Linghea și o terță parte). Cu toate acestea, în acest caz, actele juridice adoptate de Linghea față de client nu dau naștere niciunui drept sau obligație a unui terț, cu excepția celor ale Linghea. În acest context, Clientul recunoaște și este de acord că pentru un astfel de Produs (în special Produse Online)  oferit de Linghea în nume propriu, din partea terților, situația respectivă va fi menționată pe portalurile pentru Produsul în cauză și, ulterior, după încheierea Contractului și îndeplinirea altor condiții stabilite în prezentele TCG, Produsul va fi furnizat și/sau pus la dispoziția Clientului (în special pentru Produse Online), nu de Linghea, ci de terț.
 • Portaluri: toate site-urile web operate de Linghea, cum ar fi www.linghea.ro și dictionare.linghea.ro și altele care enumeră produsele, inclusiv prețurile și alte detalii adiacente.
 • Online shop(s): online shops ale Linghea, accesibile în portaluri.
 • Cont de utilizator: acesta este un cont electronic al Clientului configurat pentru Client de Linghea în cadrul portalurilor, în conformitate cu aceste TCG. Pentru unele produse online, Clientul este autorizat și obligat să le comande și să continue utilizarea acestora numai prin intermediul contului de utilizator creat de Linghea pentru Client (acest lucru se datorează naturii unora dintre produsele online și dependenței acestora de accesul la serverul Linghea, exclusiv prin intermediul contului de utilizator).
 • Locul de desfășurare a activității Linghea: acesta este sediul central al Lighea, din Strada Ion Roată, nr. 31, Timișoara, jud. Timiș.
 • Preț: prețul Produselor comandate de Client, inclusiv eventualele costuri de livrare aferente Bunurilor.

 

 

 1. PRODUSELE

 

 • Produsele oferite de Linghea sunt enumerate pe portaluri, inclusiv prețurile relevante. Prețurile includ TVA și toate taxele aferente. Lista produselor și prețurile acestora rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a portalurilor. Această dispoziție nu limitează în niciun fel capacitatea Linghea de a încheia contracte cu clientul în condiții negociate individual.
 • Toate listele de produse și listele de prețuri afișate pe portaluri au rol orientativ, iar Linghea nu are obligația de a încheia un contract cu clientul. Dispozițiile secțiunii 1732 alineatul (2) din Codul civil nu se aplică.
 • Portalurile conțin, de asemenea, informații cu privire la costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Cu toate acestea, informațiile privind aceste costuri se aplică numai bunurilor livrate pe teritoriul României.
 • În cazul produselor online și/sau al produselor offline, portalurile pentru fiecare dintre acestea conțin, de asemenea, date privind funcționalitatea acestor produse, inclusiv măsuri tehnice de protecție, precum și date privind interacțiunea conținutului lor digital cu hardware-ul și software-ul.

 

 

 1. CONTUL DE UTILIZATOR, COMANDA

 

 • Clientul va comanda Produsele solicitate prin online shop, adică prin mijloace de comunicare la distanță. Comandarea Produselor se poate face numai prin următoarele mijloace:
 1. comandând din online shop după configurarea unui cont de utilizator al clientului - pentru bunuri, produse online și produse offline,
 2. comandând din online shop fără a configura un cont de utilizator al clientului - pentru bunuri, produse offline și anumite produse online a căror natură permite acest lucru (adică produse online a căror utilizare nu depinde de accesul la serverul Linghea prin intermediul contului de utilizator).
  • Clientul recunoaște și este de acord că, pentru a utiliza anumite produse online, este necesară configurarea unui cont de utilizator la Linghea (adică pentru produsele online care depind de accesul acestora la serverul Linghea prin intermediul contului de utilizator). Configurarea unui cont de utilizator va fi activată de Client, folosind datele din alt cont verificat cu o adresă de e-mail funcțională (de ex. cont de utilizator Google) și/sau prin transmiterea de către client a datelor sale de identificare și contact către Linghea (în special o adresă de e-mail funcțională) și prin selectarea unei parole (sau a unui nume de utilizator, dacă este cazul), pentru accesarea contului de utilizator. Numele de utilizator poate fi adresa de e-mail a Clientului și/sau Clientul își poate alege numele de utilizator sau îi poate fi atribuit de Lingea (denumit în continuare  „nume de utilizator”). La înregistrarea contului de utilizator, Clientul este obligat să introducă o adresă de e-mail funcțională la care va fi trimis un mesaj cu un link de activare. Clientul va activa contul de utilizator al Clientului, făcând clic pe link-ul de activare. Metoda descrisă mai sus de activare a unui Cont de utilizator nu este necesară pentru înregistrarea unui Cont de utilizator pe baza datelor dintr-un alt cont verificat cu o adresă de e-mail funcțională (de ex., cont de client Google).
  • Accesul la contul de utilizator este securizat cu un nume de utilizator și o parolă. Clientul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator și nu este autorizat să permită terților să utilizeze contul de utilizator. Linghea nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea acestei obligații de către Client.
  • Clientul este autorizat să își anuleze contul de utilizator în orice moment direct în contul de utilizator. Cu toate acestea, Clientul confirmă și este de acord că, în cazul în care își anulează contul de utilizator în timp ce are deja acces la sau i s-au furnizat produse online și/sau produse offline prin intermediul contului de utilizator, va pierde accesul la aceste produse online și/sau produse offline prin anularea contului său de utilizator.
  • Pentru a comanda Produsele, Clientul va completa un formular de comandă care va include informații despre:
  • produsele comandate (Produsele comandate și „adăugate în coș” de către Client în online shop),
  • modul de plată a prețului pentru produsele selectate de Client sau, dacă este necesar, detalii privind livrarea bunurilor comandate; și
  • costurile asociate livrării Bunurilor.
  • Înainte de trimiterea comenzii, Clientul poate verifica și modifica datele introduse în comanda sa, existând inclusiv o opțiune pentru detectarea și corectarea de către Client a erorilor făcute la introducerea datelor în comandă. Linghea va considera că detaliile din comanda de achiziție corecte.
  • După trimiterea comenzii de către Client, Linghea va confirma primirea acesteia de către Client prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de Client în contul de utilizator și/sau la plasarea unei comenzi fără configurarea unui cont de utilizator. O astfel de confirmare nu este considerată acceptarea comenzii de către Linghea și nu echivalează cu încheierea unui contract. Pentru a încheia un Contract, este necesară acceptarea comenzii conform art. 4.1. din acest document.

 

 

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, PLATA PRODUSELOR

 

 • Linghea și clientul intră într-o relație contractuală la primirea acceptării comenzii trimise de Linghea la adresa de e-mail a clientului indicată de acesta din urmă în contul de utilizator și/sau la plasarea comenzii fără configurarea unui cont de utilizator. Acceptarea unei comenzi cu un act adițional sau o abatere nu este considerată acceptarea unei comenzi.
 • În cazul în care anumite Bunuri comandate de Client nu sunt în stoc, Linghea va informa Clientul (eventual simultan cu acceptarea comenzii pentru celelalte Bunuri comandate) cu privire la numărul de unități de Bunuri pe care Linghea le poate livra Clientului și, dacă este necesar, intervalul de livrare. Aceste informații sunt considerate a fi oferta Linghea de încheiere a unui contract în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în aceste informații, iar acceptarea de către client a acestor termeni și condiții constituie încheierea contractului pentru aceste bunuri.
 • Prețul pentru Produsele comandate va fi plătit de Client în beneficiul Linghea, într-unul din următoarele moduri:
 1. prin plată fără numerar, utilizând un card de plată online și/sau prin transfer de credit (caz în care Clientul trebuie să includă un simbol variabil la plată, a cărui formă este comunicată de Linghea),
 2. în numerar sau cu cardul la sediul Linghea;
 3. în cazul în care obiectul Contractului este livrarea de Bunuri și Clientul a ales COD ca metodă de plată, acesta va fi plătit în numerar la punctul specificat de Client în comandă.
 • Atunci când plătește online prin card de plată, Clientul este redirecționat către un gateway de plată și va urma instrucțiunile afișate. Pentru această plată se vor aplica condițiile stabilite de banca Clientului pentru aceste situații. Toate datele sunt astfel prelucrate direct la banca Clientului, garantând securitatea lor completă. Linghea acceptă plăți cu cardul în conformitate cu termenii și condițiile furnizorului de gateway-uri de plată, care pot fi accesate la XXXX.
 • La plata prin transfer de credit, se emite o factură proforma care este transmisă Clientului în termen de două (2) zile lucrătoare de la acceptarea comenzii de către Linghea. Documentul fiscal (factura) va fi trimis Clientului în termen de cel mult zece (10) zile lucrătoare de la creditarea sumei datorate contului Linghea, în conformitate cu factura proforma trimisă, împreună cu trimiterea și/sau punerea la dispoziție și/sau furnizarea Produsului.
 • În cazul unei plăți fără numerar (adică online prin card sau transfer de credit), obligația Clientului de a plăti prețul pentru Produsele comandate este îndeplinită atunci când suma datorată este creditată în contul Linghea.
 • Prețul pentru Produsele comandate este scadent la plată nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la data încheierii Contractului, cu excepția:
 1. în cazul în care bunurile sunt livrate prin COD și/sau colectate la locul de desfășurare a activității Linghea, atunci când prețul bunurilor comandate este scadent la plată cel târziu la primirea bunurilor,
 2. unele produse online, cum ar fi serviciile de traducere automată online, verificarea ortografică și sinteza vorbirii, în cazul în care prețul pentru astfel de produse online comandate este datorat pe baza facturilor lunare pentru serviciile furnizate clientului Linghea;
 3. în cazurile în care părțile contractante convin prevederi diferite.
  • În cazul în care bunurile sunt colectate la locul de desfășurare a activității Linghea (colectare personală), plata prețului este posibilă numai în numerar sau cu cardul de plată. În acest caz, nu se percepe nicio taxă de manipulare sau ambalare.
  • Linghea are dreptul să solicite plata integrală a prețului pentru produsele comandate înainte de trimiterea și/sau furnizarea și/sau punerea produselor la dispoziția clientului.
  • În funcție de natura comenzii (cantitatea bunurilor, prețul, costul estimat de transport), Linghea are întotdeauna dreptul să solicite Clientului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).
  • Clientul recunoaște că Linghea nu are nicio obligație de a încheia Contractul, în special cu persoane care au încălcat anterior Contractul în mod considerabil (inclusiv, dar fără a se limita la aceste TCG).
  • Clientul este de acord cu mijloacele de comunicare la distanță care vor fi utilizate la încheierea Contractului. Costurile suportate de Client la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului, vor fi suportate de Client. Costurile suportate de Linghea atunci când utilizează mijloacele de comunicare la distanță sunt suportate de Linghea și nu vor fi revendicate de la Client.
  • În cazul în care acest lucru este obișnuit în cursul desfășurării activității sau dacă acest lucru este impus de legislația generală obligatorie, Linghea va emite un document fiscal (o factură) Clientului cu privire la plățile care trebuie efectuate în temeiul Contractului. Linghea este înregistrată în scopuri de TVA. Cu excepția cazului în care se convine contrariul, Linghea va emite Clientului un document fiscal - o factură - după plata prețului pentru Produsele comandate. Documentul fiscal va fi trimis de Linghea la adresa clientului sau la o adresă de e-mail indicată de client în contul de utilizator și/sau la plasarea comenzii fără a configura un cont de utilizator.

 

 

 1. CADOURI SAU VOUCHERE DE DISCOUNT

 

 • Voucherele cadou deținute de Client pot fi aplicate numai în online shop. În cazul în care valabilitatea voucherului cadou este limitată, aceasta este menționată direct pe acesta.
 • Valoarea unui voucher cadou poate fi utilizată integral într-o singură achiziție din online shop și nu poate fi schimbată în bani. Valoarea voucherului cadou va fi dedusă din prețul Produselor comandate la introducerea codului voucherului cadou în linia corespunzătoare codului de reducere. Dacă se utilizează mai puțin decât valoarea integrală a voucherului cadou, Clientul nu se califică pentru rambursarea diferenței. Voucherul cadou nu poate fi combinat cu alte reduceri.
 • Voucherele de discount deținute de Client pot fi aplicate numai în online shop. În cazul în care valabilitatea voucherului de discount este limitată, clientul este informat despre modul de limitare a acestuia. Voucherul de discount poate fi aplicat de Client prin introducerea codului acesta în linia corespunzătoare codului de reducere.
 • Reducerile la produsele comandate furnizate Clientului nu pot fi combinate.
 • În cazul în care se suspectează aplicarea repetată a codurilor de reducere sub forma unui voucher cadou și/sau a unui voucher de discount și în cazul în care o astfel de activitate sugerează un comportament fraudulos, Linghea își rezervă dreptul de a nu livra produsul, fără notificare prealabilă.

 

 

 1. PUNEREA LA DISPOZIȚIE ȘI FURNIZAREA DE PRODUSE ONLINE

 

 • Produsele online vor fi puse la dispoziția Clientului după plata prețului pentru produsele online comandate în conformitate cu art. 4. din prezentul document, prin contul de utilizator și/sau alte mijloace de furnizare (de exemplu, prin furnizarea de servicii școlare lingvistice online etc.). Excepția este partea produselor online care constă în servicii de traducere automată online, verificarea ortografică și sinteza vorbirii pe care Lingea le va pune la dispoziția clientului în baza încheierii contractului (a se vedea, de asemenea, art. 4.6.
  (b) din acest document).
 • Un client care are statut de consumator în raport cu Linghea, în temeiul contractului, poate solicita Linghea să pună la dispoziție și să furnizeze produse online înainte de expirarea perioadei legale de anulare de paisprezece (14) zile a clientului, în modul și în condițiile art. 6.1. din prezentul document. În acest caz, Clientul recunoaște și este de acord că nu are dreptul să se retragă din Contract.
 • În cazul în care Clientul întârzie plata prețului pentru produsele comandate online care pot fi accesate numai prin intermediul contului de utilizator al Clientului, Linghea are dreptul să blocheze contul de utilizator al Clientului atât timp cât Clientul întârzie plata pentru produsele online comandate.

 

 

 1. FURNIZAREA DE PRODUSE OFFLINE

 

 • Produsele offline vor fi achiziționate de către Client după plata prețului pentru produsele offline comandate în conformitate cu Art. 4 din prezentul document. În termen de trei (3) zile lucrătoare de la creditarea plății în contul Linghea, Linghea va permite clientului să descarce produsul offline și/sau cheia necesară pentru a face produsul offline disponibil într-o aplicație, fie direct în contul de utilizator al clientului și/sau prin trimiterea unui e-mail cu datele necesare (de exemplu, utilizând un link) la adresa de e-mail indicată de client în contul de utilizator și/sau la plasarea unei comandă fără configurarea unui cont de utilizator.
 • Clientul recunoaște și este de acord că o parte din produsele offline (dicționare pentru utilizare în aplicații offline și alte produse similare) pot fi utilizate gratuit de către Client pentru o perioadă de probă de treizeci (30) de zile de la instalare. La expirarea acestei perioade, această parte a produselor offline (dicționare pentru utilizare în aplicații offline și alte produse similare) nu va mai fi accesibilă Clientului, cu excepția cazului în care Clientul încheie un Contract cu Linghea și plătește în timp util către Linghea prețul produselor offline comandate. În acest caz, produsele offline vor fi furnizate clientului conform prevederilor din Art. 7.1. din acest document.
 • Un client care are statut de consumator în raport cu Lingea în temeiul contractului, poate solicita Lingea să furnizeze produse online înainte de expirarea perioadei legale de anulare de paisprezece (14) zile a clientului, în modul și în condițiile articolului 7.1. din prezentul document. În acest caz, Clientul recunoaște și este de acord că nu are dreptul să se retragă din Contract.
 • În cazul în care Clientul întârzie plata Prețului pentru produsele offline comandate, Lingea are dreptul să blocheze autorizațiile necesare Clientului atât timp cât Clientul întârzie plata produselor offline comandate.

 

 

 1. LICENȚA PENTRU PRODUSE ONLINE ȘI PRODUSE OFFLINE

 

 • Licența pentru produse online și/sau produse offline se acordă Clientului sub formă de licență neexclusivă, nelimitată teritorial, netransferabilă și limitată în timp la durata Contractului. Drepturile de utilizare acordate de Linghea sunt limitate exclusiv la Client și la persoanele asociate.
 • Clientul nu este autorizat să reproducă, să difuzeze, să închirieze, să împrumute, să expună produsele online și/sau offline sau să permită în alt mod utilizarea lor chiar temporară unei terțe părți sau să le facă publice pe altă cale
 • În cazul partajării accesului la un cont de utilizator și la produsele online plătite de client cu un terț, clientul este obligat să obțină consimțământul scris din partea Linghea și să furnizeze Linghea datele de identificare ale respectivului utilizator (de exemplu, numele și prenumele/numele societății, numărul societății/data nașterii, e-mail, telefon). În acest caz, Linghea își rezervă dreptul de a acorda sau de a refuza consimțământul pentru partajarea accesului.
 • Licența acordată în conformitate cu prezentul articol din TCG se aplică, de asemenea, actualizărilor produselor online și/sau produselor offline, efectuate de Linghea pe durata contractului.

 

 

 1. LIVRAREA ȘI TRANSPORTUL

 

 • În cazul în care Clientul plasează o comandă pentru Bunuri disponibile în stocul Linghea până la ora 11:00 într-o zi lucrătoare și selectează colectarea la locul de desfășurare a activității Linghea în comandă, Bunurile astfel comandate vor fi, în general, pregătite pentru colectarea personală la locul de desfășurare a activității Linghea, în următoarea zi lucrătoare. Clientul va fi notificat prin adresa de e-mail indicată de acesta în contul de utilizator și/sau la plasarea unei comenzi fără a configura un cont de utilizator odată ce bunurile sunt gata pentru colectarea personală la locul de desfășurare a activității Linghea.
 • În cazul în care Clientul plasează o comandă selectând COD ca mod de livrare în comandă și Lingea acceptă comanda în conformitate cu aceste TCG, expedierea bunurilor va fi trimisă Clientului în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la acceptarea comenzii.
 • În cazul plăților în avans fără numerar (adică online cu cardul sau prin transfer de credit), Bunurile vor fi trimise Clientului în termen de cel mult zece (10) zile lucrătoare de la creditarea sumei datorate în contul Linghea.
 • Clientul va specifica locația și metoda de livrare a bunurilor în formularul de comandă. În cazul în care Clientul nu specifică locul de livrare a Bunurilor în comandă, acesta va coincide cu adresa de facturare a Clientului, iar în cazul în care Clientul nu selectează metoda de livrare în comandă, metoda de livrare va fi stabilită de Linghea.
 • Bunurile sunt fie livrate Clientului la locul de desfășurare a activității Linghea (pentru colectare personală), fie livrate prin intermediul transportatorilor externi, în condițiile obișnuite de livrare, în conformitate cu metoda aleasă de Client pentru livrarea Bunurilor, adică la datele obișnuite de livrare ale respectivului transportator contractual.
 • În cazul în care modul de transport al bunurilor este convenit de părțile contractante ca urmare a cerinței individuale a clientului (și anume, alta decât cea oferită de Linghea Online Shop), clientul va suporta riscul și toate costurile suplimentare asociate unei astfel de modalități de transport.
 • Clientul trebuie să verifice întotdeauna și chiar în fața transportatorului atunci când colectează Bunurile, dacă lotul nu este deteriorat de transport. În cazul în care ambalajul Bunurilor este în mod evident deteriorat mecanic în orice mod (încrețit, rupt, îmbibat etc.) sau dacă o parte din conținutul lotului a fost pierdut, aceste situații trebuie reclamate transportatorului. Transportatorul este obligat să întocmească imediat un raport de daună cu privire la amploarea acesteia sau la pierderea parțială a conținutului lotului. În cazul în care se constată deteriorări ale ambalajului care indică deschiderea neautorizată a lotului, Clientul nu este obligat să preia coletul de la transportator.
 • La ridicarea Bunurilor de la transportator, Clientul va semna pentru acestea în documentul de însoțire, confirmând astfel că expedierea Bunurilor îndeplinește toate condițiile și cerințele și recunoscând că orice reclamații ulterioare cu privire la o posibilă încălcare a pachetului nu pot fi luate în considerare.
 • În cazul unor probleme cu transportatorul, Clientul trebuie să contacteze Linghea prin e-mail la reklamace@lingea.cz. În acest caz, Clientul trebuie să precizeze numărul comenzii, să descrie problema și să indice datele sale de contact (ale Clientului).
 • Clientul este obligat să colecteze Bunurile comandate (în cazul unui ambalaj deteriorat, a se vedea și prevederile art. 9.7. din prezentul document) odată ce acestea sunt livrate de Linghea, în conformitate cu art. 9.4. din prezentul document. În cazul în care Clientul nu reușește să colecteze Bunurile, riscul de daună este transferat la Client, iar Clientul este obligat să plătească Linghea costul transportului și depozitării, pe care Părțile contractante sunt de acord să îl stabilească la 180 lei (o sută optzeci de lei). După notificarea Clientului prin e-mail și acordarea unei noi perioade adecvate pentru colectarea de către Client, Linghea are dreptul să vândă Bunurile într-o manieră adecvată. Linghea are dreptul să compenseze costul depozitării și livrării inutile a Bunurilor din cauza lipsei de cooperare din partea Clientului, cu veniturile încasate din vânzare.
 • În cazul în care, din motive din partea Clientului, este necesară livrarea Bunurilor în mod repetat sau într-un alt mod decât cel specificat în comandă, Clientul este obligat să ramburseze Linghea costurile asociate cu livrarea repetată sau cele asociate cu o altă metodă de livrare.
 • Dreptul de proprietate asupra Bunurilor, precum și riscul de daună sunt transferate Clientului la predarea și colectarea Bunurilor livrate.
 • Alte drepturi și obligații ale părților contractante privind transportul mărfurilor pot fi prevăzute de termenele și condițiile speciale de livrare ale Linghea, dacă acestea sunt emise de Linghea.

 

 

 1. PROTECȚIA CONȚINUTULUI PORTALULUI

 

 • Clientul este obligat să protejeze datele de acces la contul de utilizator (adică numele de utilizator și parola) împotriva pierderii, furtului și utilizării necorespunzătoare de către terți, astfel încât nicio terță parte să nu poată utiliza contul de utilizator în mod necorespunzător. Dacă este cazul, același lucru este valabil și pentru produsele online și/sau produsele offline la care clientul are acces în temeiul contractului. În cazul în care există riscul utilizării necorespunzătoare a Contului de utilizator (și, prin urmare, a datelor disponibile prin intermediul acestuia) de către o terță parte, Clientul este obligat să notifice Linghea în scris, fără întârzieri nejustificate. În acest caz, Linghea este autorizată să blocheze datele de conectare ale contului de utilizator al clientului și să emită (adică să trimită la adresa de e-mail a clientului înregistrată în contul său de utilizator) date de conectare noi pentru conectarea la contul de utilizator.
 • Linghea își rezervă dreptul de a schimba parola de acces pentru contul de utilizator, în special pentru a proteja conținutul portalurilor (de exemplu, în cazurile de suspiciune de utilizare necorespunzătoare a datelor de acces la contul de utilizator) și/sau pentru a păstra contul de utilizator al clientului în cazul unei extinderi a abonamentului (de exemplu, inactivitatea pe termen lung a contului de utilizator al clientului) și/sau la cererea clientului. Linghea este obligată să informeze Clientul cu privire la o astfel de modificare prin trimiterea unui mesaj la adresa sa de e-mail înregistrată în Contul de utilizator.
 • Clientul recunoaște că întregul conținut al portalurilor, adică atât conținutul tuturor bazelor de date și software-ului, cât și conținutul tuturor produselor (în special produse online și produse offline) este supus dreptului de autor Lingha și, după caz, dreptului de autor al autorilor părților de conținut respective ale bazelor de date și software-ului. Dreptul de autor este protejat prin Legea nr. 121/2000 privind dreptul de autor, drepturile conexe dreptului de autor și modificările anumitor legi, cu modificările ulterioare (denumită în continuare „Legea drepturilor de autor”), precum și prin dispozițiile Codului penal (conform secțiunii 270 din Legea nr. 40/2009 din Codul penal, cu modificările ulterioare), iar încălcarea acestuia poate fi urmărită penal atât prin mijloace civile, cât și penale.
 • Clientul se angajează să se abțină de la orice activitate care poate permite Clientului sau oricărei terțe părți să interfereze în mod necorespunzător sau să utilizeze în mod necorespunzător software-ul sau alte componente care formează interfața web a Portalurilor și să utilizeze în mod necorespunzător produsele Online și/sau produsele offline.
 • Atunci când utilizează interfața web a portalurilor, clientul nu este autorizat să folosească mecanisme, software sau alte proceduri care ar putea avea un impact negativ asupra funcționării interfeței web a portalurilor. Clientul recunoaște că Linghea nu poartă nicio responsabilitate pentru erorile făcute ca urmare a interferenței terților în interfața web a portalurilor și/sau ca urmare a utilizării portalurilor contrar scopului acestora.

 

 

 1. ASISTENȚA

 

 • Lingea oferă servicii de consiliere telefonică pentru a ajuta la rezolvarea problemelor sau defecțiunilor legate de portaluri și/sau disponibilitatea produselor online și/sau a produselor offline. Acest serviciu este disponibil în zilele lucrătoare între orele 9:00 și 16:00 la numărul de telefon:

  541 233 160. De asemenea, Clientul poate notifica Linghea prin e-mail, scriind la adresa: info-lingea.cz. O astfel de notificare trebuie să conțină detaliile de conectare ale clientului (numele de utilizator și parola contului de utilizator) și să specifice în ce constă problema sau defectul. Linghea are dreptul de a schimba unilateral numerele de telefon sau adresa de e-mail prin intermediul unui anunț pe site-ul www.lingea.cz.

 

 

 1. RĂSPUNDEREA PENTRU DISPONIBILITATEA ȘI CONȚINUTUL PORTALURILOR

 

 • Linghea nu își asumă nicio responsabilitate față de Client sau față de terți pentru modul în care conținutul Portalurilor este utilizat de Client, în special în ceea ce privește utilizarea produselor online de către Client, în temeiul Contractului.
 • Lingea este responsabilă pentru asigurarea disponibilității portalurilor și a produsele online utilizate de client în temeiul contractului, prin intermediul contului de utilizator, pentru cel puțin 90% din timpul măsurat în toate zilele calendaristice dintr-o lună, la punctul de conectare a serverului Linghea la rețea. Acest lucru înseamnă că Linghea este responsabilă pentru asigurarea accesului pentru Client, în temeiul Contractului, la conținutul Produselor online plătite în proporție de cel puțin 90%, în cazul în care măsura este determinată ca raport dintre numărul de zile în care serverul Linghea (utilizat pentru a accesa Produsele online furnizate pe Portaluri) nu a fost conectat în mod corespunzător la rețea (adică Produsele online de pe portalurile plătite de Client nu au fost deloc disponibile Clientului în acea zi), la numărul total de zile din luna respectivă.
 • Cu toate acestea, Linghea nu este răspunzătoare în special pentru nicio întrerupere sau întrerupere a conexiunii la rețeaua de Internet furnizată de terțe părți și/sau din partea Clientului.

 

 1. RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE ȘI GARANȚIA PENTRU BUNURI

 

 • Articolele achiziționate de la Linghea Online Shop sunt acoperite de o garanție de douăzeci și patru (24) de luni, cu excepția cazului în care se prevede contrariul pentru un anumit articol. Garanția nu se aplică uzurii unui articol cauzată de utilizarea normală, defectelor rezultate din utilizarea necorespunzătoare, cauzate de deteriorarea mecanică sau prin utilizarea produsului în alt scop decât cel obișnuit.
 • Linghea este responsabilă față de Client pentru a se asigura că Bunurile sunt în acord cu Contractul și în special că nu prezintă defecte. Conformitatea cu Contractul înseamnă că Bunurile au proprietăți și caracteristici utile cerute de Contract, specificate de Linghea sau de producător, sau previzibile pe baza anunțurilor făcute de cele de mai sus și că îndeplinesc scopul pe care Linghea îl stabilește pentru utilizarea Bunurilor sau pentru care Bunurile sunt de obicei utilizate.
 • În cazul în care Bunurile, atunci când sunt colectate de către Client, nu sunt în conformitate cu Contractul (situație denumită în continuare „neconformitate cu Contractul”), Clientul va avea dreptul să solicite Linghea ca Bunurile să fie conforme cu Contractul conform solicitării, fie prin înlocuirea Bunurilor și/sau prin furnizarea de Bunuri noi (cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil având în vedere natura defectului), fie prin furnizarea unei reduceri rezonabile a Bunurilor. Clientul va avea dreptul să se retragă din Contract ca urmare a neconformității cu Contractul, numai după ce toate modalitățile specificate mai sus de soluționare a reclamației au eșuat. Clientul nu va avea drepturile prevăzute în această prevedere dacă, înainte de colectarea Bunurilor, avea cunoștință de neconformitatea cu Contractul sau dacă această neconformitate a fost cauzată de Client.
 • La colectarea bunurilor comandate personal de la locul de desfășurare a activității Linghea, clientul este obligat să notifice imediat Linghea cu privire la toate defectele mecanice detectate în bunuri. În acest caz, Clientul are dreptul să nu colecteze Bunurile deteriorate. Acolo unde este posibil, cererea de garanție astfel depusă va fi soluționată imediat prin înlocuirea bunurilor cu un articol nou.
 • Clientul este obligat să revendice drepturile care decurg din executarea defectuoasă de către Linghea, fără întârzieri nejustificate la descoperirea defectului, nu mai târziu de douăzeci și patru (24) de luni de la data primirii bunurilor sau în ultima zi a perioadei de garanție, dacă bunurile sunt acoperite de o garanție.
 • Drepturile Clientului care decurg din răspunderea Linghea pentru defectele Bunurilor, inclusiv răspunderea Linghea pentru garantarea calității Bunurilor, vor fi revendicate de Client de la Lingea, în scris sau personal la locul de desfășurare a activității Lingea sau prin e-mail la reklamace@lingea.cz, cu excepția cazului în care Linghea comunică Clientului indicații diferite în acest sens.
 • În cazul în care se depune o cerere de garanție pentru bunuri, Clientul este obligat să furnizeze Linghea bunurile în cauză, împreună cu o copie a documentului privind taxa de achiziție prin trimiterea acestuia la adresa sediului Linghea.
 • Linghea sau un angajat autorizat va decide imediat cu privire la cererea de garanție, în cazuri complexe, în termen de trei (3) zile lucrătoare. Perioada de mai sus nu include timpul necesar în mod rezonabil pentru a face o evaluare calificată a defectului în funcție de tipul de Bunuri.
 • Cererea de garanție, inclusiv posibila eliminare a defectului, va fi soluționată de Linghea fără întârziere nejustificată, nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la data depunerii cererii, cu excepția cazului în care Linghea și Clientul convin asupra unei perioade mai lungi. Clientul poate obține mai multe informații cu privire la starea reclamației prin trimiterea unei cereri la adresa: reklamace@lingea.cz.
 • Linghea este obligată să emită o confirmare scrisă Clientului cu privire la cine și când a depus reclamația, care este motivul cererii și care este maniera în care se solicită gestionarea reclamației. Linghea este, de asemenea, obligată să elibereze un certificat care să precizeze data și modul de tratare a reclamației sau motivele respingerii acesteia.
 • Motivele pentru depunerea unei cereri includ în special bunuri defecte (lipsa paginilor din cărți, legături desfăcute, tăiere defectuoasă și altele asemenea) sau bunuri eronate livrate din greșeală.
 • În cazul în care clientul are dreptul la o rambursare a prețului plătit pentru bunuri și/sau o parte a acestora, rambursarea se va face în numerar dacă bunurile sunt returnate personal de către client la locul de desfășurare a activității Linghea. În alte cazuri, rambursarea se va face prin transfer de credit într-un cont bancar din care clientul a plătit pentru Bunuri și/sau în contul indicat de Client. Rambursarea în temeiul acestei prevederi va fi efectuată Clientului în termen de paisprezece (14) zile de la data depunerii cererii de rambursare.
 • În cazul în care Clientul decide să utilizeze dreptul de retragere din Contract în temeiul acestor TCG, Clientul este obligat să restituie Linghea toate lucrurile și obiectele furnizate Clientului de către Linghea, în temeiul Contractului. Dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, bunurile au fost distruse sau pierdute), Clientul trebuie să plătească Linghea o sumă echivalentă cu valoarea articolelor pe care Clientul nu le-a returnat Linghea. În cazul în care articolul în cauză este parțial deteriorat, Lingea poate solicita Clientului despăgubiri pentru daune. Linghea are dreptul să compenseze despăgubirea solicitată pentru daune cu reclamația de rambursare a Clientului.
 • În plus, Linghea are dreptul să compenseze cheltuielile efective suportate la returnarea bunurilor cu rambursarea datorată clientului.

 

 

 

 

 

 1. RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE ÎN PRODUSELE ONLINE ȘI PRODUSELE OFFLINE

 

 • Linghea nu oferă Clientului nicio garanție pentru produsele online și produsele offline.
 • Drepturile și obligațiile părților contractante care decurg din reclamația privind produsele online și/sau produsele offline se supun în mod similar dispozițiilor art. 13.2. până la 13.14. din prezentul document, cu excepția art. 13. 5 din acesta.
 • Clientul este obligat să revendice drepturile care decurg din performanța defectuoasă cu Linghea fără întârzieri nejustificate de la descoperirea defectului, nu mai târziu de șase (6) luni de la data punerii la dispoziție sau furnizării produsului online și/sau a produsului offline sau în ultima zi a perioadei de garanție, dacă produsul online și/sau produsul offline este acoperit de o garanție.
 • Clientul recunoaște și este de acord că, în special, următoarele nu sunt considerate defecte ale produselor online și/sau ale produselor offline:
 1. încetarea accesului la și/sau furnizarea de produse online și/sau produse offline în conformitate cu aceste TCG și Contractul, în special în cazul în care acestea sunt furnizate pentru o perioadă de timp prestabilită sau în cazul în care limitarea în timp rezultă din natura lor sau din Contract,
 2. cazurile în care produsele online și/sau produsele offline nu pot fi afișate sau utilizate în mod corespunzător pe dispozitivul terminal al Clientului din cauza incompatibilității acestora cu echipamentul software al unui astfel de dispozitiv sau din cauza încetării asistenței pentru echipamentul software de către furnizorul sau operatorul acestuia.

 

 

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACT ÎN CAZURILE ÎN CARE CLIENTUL ESTE UN CONSUMATOR

 

 • În cazul în care Clientul este considerat consumator în legătură cu Linghea în temeiul Contractului, prevederile acestui articol din prezentele TCG se aplică Clientului.
 • Clientul recunoaște și convine în mod explicit că:
 1. în cazul în care produsele online și/sau produsele offline fac obiectul Contractului, Clientul nu are dreptul să retragă din Contract în cazurile în care Linghea a furnizat deja și/sau a pus la dispoziția Clientului produsele online și/sau produsele offline în conformitate cu prezentele TCG,
 2. n cazul în care Bunurile care conțin înregistrări de sunet sau imagini sau un program pentru calculator (de exemplu, dicționare electronice pe CD/DVD) fac obiectul Contractului, Clientul nu are dreptul să se retragă din Contract după ce Clientul a rupt sau a deschis ambalajul original al acestor Bunuri.
  • Un client care este considerat consumator în relația cu Lingea în temeiul contractului, în cazul în care obiectul contractului este furnizarea de bunuri (cu excepția cazului specificat la art. 15.2.
   (b) din acest document), are dreptul de a se retrage din Contract în termen de paisprezece (14) zile de la preluarea Bunurilor. Linghea trebuie notificată în scris cu privire la o astfel de retragere din contract în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor prin intermediul unei notificări de retragere care urmează să fie livrată la sediul Linghea și/sau printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail a Linghea la adresa:

   info@lingea.cz.  Un model de notificare de retragere se găsește aici (.DOCX) sau aici (.PDF).
  • În cazul retragerii din Contract conform articolului 15.3, contractul se anulează. Bunurile trebuie returnate Linghea de către Client în termen de paisprezece (14) zile de la trimiterea notificării de retragere către Linghea. Costul returnării Bunurilor către Linghea va fi suportat de Client. Bunurile trebuie returnate la Lingea nedeteriorate și, dacă este posibil, în ambalajul original.
  • Odată ce Bunurile sunt returnate de Client conform Art. 15.4. din prezentul document, Linghea are dreptul de a examina bunurile returnate, în special pentru a verifica dacă Bunurile returnate sunt deteriorate, uzate sau consumate parțial.
  • În cazul retragerii din Contract în conformitate cu Art. 15.3. din prezentul document, Linghea va rambursa Clientului în același mod toate mijloacele financiare primite de la Client în temeiul Contractului, inclusiv costurile de livrare, nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la retragerea din Contract. Linghea poate returna Clientului mijloacele financiare primite într-un mod diferit, numai dacă Clientul a fost de acord cu acest lucru și cu condiția ca situația respectivă să nu genereze costuri suplimentare. În cazul în care Clientul alege orice altă metodă decât cea mai ieftină de livrare a Bunurilor oferite de Linghea, aceasta din urmă va rambursa Clientului costul de livrare în suma echivalentă cu cea mai ieftină metodă de livrare oferită. Cu toate acestea, având în vedere prevederile de mai sus, Clientul recunoaște și este de acord că, în cazul în care Clientul se retrage din Contract, Linghea nu este obligată să ramburseze valoarea Clientului până când Clientul nu predă Bunurile către Linghea sau nu dovedește că Bunurile au fost trimise către Linghea.
  • Clientul recunoaște că, în cazul în care bunurile returnate de acesta au fost deteriorate, uzate sau parțial consumate, Linghea are dreptul de a solicita Clientului despăgubiri pentru daunele produse. Linghea are dreptul să compenseze unilateral cererea sa de despăgubire cu cererea Clientului de rambursare a mijloacelor primite de Linghea.
 3. RETRAGEREA DIN CONTRACT
 • Linghea are dreptul să se retragă din Contract până în momentul livrării Produsului către Client. De obicei, Linghea recurge la retragerea din contract numai în circumstanțe extraordinare. Această situație apare în special în cazurile în care Produsul nu este disponibil din orice motiv. În cazul în care are loc o astfel de situație, Linghea va contacta Clientul pentru a conveni asupra unor măsuri suplimentare. În cazul în care Clientul a plătit deja o parte sau întregul Preț pentru Produsele comandate, această sumă va fi rambursată în același mod în care a fost plătită de Client și/sau prin transfer de credit în contul specificat de Client. Rambursarea se va face în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare.
 • Clientul are dreptul să se retragă din Contract în scris, dacă:
 1. disponibilitatea Produselor Online conform art. 12.2. din prezentul document este mai mică de 90% într-o anumită lună calendaristică și/sau
 2. Linghea întârzie cel puțin paisprezece (14) zile cy îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale substanțiale, în temeiul Contractului, în ciuda transmiterii unei notificări scrise din partea Clientului.
  • Linghea are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract dacă:
 1. clientul încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul art. 8 sau art. 10 din prezentul document sau dacă
 2. Clientul își încalcă în mod repetat obligațiile care îi revin în temeiul Contractului, în ciuda unui avertisment scris din partea Linghea sau dacă
 3. Clientul nu reușește să rectifice consecințele încălcării obligațiilor sale în temeiul Contractului, în ciuda unui avertisment scris din partea Linghea.
 • În cazul în care, împreună cu Produsul, Clientul primește și un cadou. se consideră că s-a încheiat un acord între Linghea și Client în acest scop, cu o condiție fermă ca, în cazul în care are loc retragerea din Contract de către Client, acordul pentru un astfel de cadou să fie anulat, iar Clientul este obligat să returneze cadoul Linghea, împreună cu Produsul.
 • Retragerea din Contract trebuie să se facă în scris. Contractul încetează în momentul primirii notificării de retragere de către cealaltă parte contractantă. În cazul în care Clientul a plătit Linghea un Preț pentru Produse, care este menit să acopere și o perioadă ulterioară încetării Contractului, această parte corespunzătoare din Preț va fi rambursată în cazul retragerii din Contract de către Client în conformitate cu art. 16.2. din prezentul document.
 • În cazul în care Linghea se retrage din Contract în conformitate cu art. 16.3. din prezentul document, Clientul (care nu are calitatea de consumator în raport cu Linghea în temeiul Contractului) este obligat să plătească Linghea o penalitate contractuală, în valoare echivalentă cu prețul (sau o parte proporțională a acestuia) deja plătit de client pentru Produse, care acoperă perioada de după încetarea Contractului. Linghea are dreptul să compenseze unilateral cererea de penalizare contractuală cu cererea Clientului de rambursare a Prețului plătit pentru Produse, care acoperă perioada ulterioară încetării Contractului, în măsura în care cererile se suprapun. Dispoziția privind penalitățile contractuale nu afectează în niciun fel dreptul Linghea de a solicita Clientului despăgubiri pentru daunele cauzate de acesta din urmă.
 • În cazul în care Lingea se retrage din Contract în conformitate cu art. 16.3. din prezentul document, Clientul (având calitatea de consumator în raport cu Linghea în temeiul Contractului) este obligat să plătească Linghea o penalitate contractuală în valoare echivalentă cu Prețul (sau o parte proporțională a acestuia) deja plătit de Client pentru Produse, care acoperă perioada ulterioară rezilierii Contractului, dar nu mai mult de 1.000 CZK. Linghea are dreptul să compenseze unilateral reclamația sa de despăgubire contractuală cu reclamația Clientului de rambursare a prețului plătit pentru Produse, care acoperă perioada de după încetarea Contractului, în măsura în care reclamații se suprapun. Dispoziția privind penalitățile contractuale nu afectează în niciun fel dreptul Linghea de a solicita Clientului despăgubiri pentru daunele cauzate de acesta din urmă.

 

 

 1. PROCESAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • Protecția datelor cu caracter personal ale Clientului persoană fizică, este asigurată în conformitate cu legislația relevantă, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGDP”).
 • Clientul recunoaște că este obligat să își declare datele cu caracter personal (de exemplu, atunci când comandă în Online Shop, când se înregistrează, în contul de utilizator etc.) în mod corect și onest. Clientul are dreptul de a fi informat cu privire la ce date sunt înregistrate despre sine și are dreptul de a modifica aceste date sau de a-și exprima în scris dezacordul cu prelucrarea datelor. Datele cu caracter personal ale Clientului nu vor fi divulgate niciunei terțe părți de către Linghea fără acordul prealabil al Clientului. Protecția datelor cu caracter personal este supravegheată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
 • Detaliile privind domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul prelucrării sunt descrise într-un document separat privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Prin transmiterea comenzii Clientului, acesta din urmă recunoaște că Linghea este autorizată (în temeiul Legii nr. 480/2004 privind anumite servicii ale Societății Informaționale) să trimită comunicări de afaceri la adresa de e-mail indicată de Client și/sau înregistrată în alt mod în contul de utilizator al Clientului. Clientul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing în orice moment, făcând trimitere la o astfel de comunicare sau răspunzând la adresa de e-mail de la care a fost trimisă o astfel de notificare comercială.
 • În cazul în care clientul consideră că Linghea prelucrează datele sale cu caracter personal încălcând legea și/sau RGPD, acesta poate solicita Linghea explicații sau poate solicita ca Linghea să rectifice situația rezultată. În special, acest lucru poate implica corectarea, adăugarea sau eliminarea datelor cu caracter personal. În cazul în care solicitarea Clientului, conform propoziției de mai sus, se dovedește justificată, Linghea va remedia situația defectuoasă fără întârzieri nejustificate. În cazul în care Linghea nu respectă cererea, Clientul are dreptul de a contacta direct Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

 

 1. TRANSMITEREA CORESPONDENȚEI

 

 • Cu excepția cazului în care se convine contrariul, toată corespondența trebuie transmisă celeilalte părți contractante în scris, prin e-mail, personal sau prin scrisoare recomandată prin intermediul serviciului poștal. Linghea transmite corespondența la adresa de e-mail a Clientului indicată de acesta în comandă și/sau înregistrată în contul de utilizator al Clientului.
 • Un mesaj este considerat a fi transmis în următoarele situații:

- pentru transmiterea prin e-mail, în momentul în care mesajul de e-mail ajunge la serverul de e-mail de intrare; integritatea mesajelor trimise prin e-mail poate fi asigurată printr-un certificat,

- pentru transmiterea personală sau livrarea prin servicii poștale, în momentul preluării livrării de către destinatar (sau, după caz, prin refuzul de a prelua corespondența),

- pentru livrarea prin serviciile poștale, până la expirarea unui termen de zece (10) zile de la depunerea corespondenței și emiterea unei notificări destinatarului pentru ridicarea acesteia, chiar dacă destinatarul nu avea cunoștință de corespondența respectivă.

 1. PREVEDERI COMUNE

 

 • Acești TCG intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020. Clientul este obligat să respecte prevederile formulate în TCG, în vigoare la data încheierii Contractului.
 • Contractul poate specifica prevederi diferite de aceste GTC. Dispozițiile diferite prevăzute în Contract au prioritate în fața prevederilor acestor TCG.

 

 

 1. PREVEDERI FINALE

 

 • Prin trimiterea unei comenzi ferme conform art. 3.5. și 3.6. din prezentul document, Clientul confirmă că este familiarizat cu aceste TCG și este de acord cu acestea fără rezerve.
 • În cazul în care relația stabilită prin contract conține un element internațional (străin), părțile contractante sunt de acord că relația va fi guvernată de legislația română (în special de Legea drepturilor de autor și Codul civil), iar tribunalul de primă instanță cu jurisdicție relevantă pentru locul de desfășurare a activității Linghea va fi instanța competentă să soluționeze eventualele litigii. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorilor în temeiul legislației cu caracter general obligatoriu.
 • Prevederile prezentelor TCG care reflectă protecția consumatorului în conformitate cu reglementările legale, nu se aplică unui Client care nu este consumator, iar această prevedere este valabilă în special în ceea ce privește prevederile art.
  2., 7.3., 15. și 16.7. din prezentul document.
 • În cazul în care oricare dintre prevederile acestor TCG și/sau ale Contractului este sau devine nevalabilă, ineficientă sau inaplicabilă, valabilitatea, efectul și aplicabilitatea celorlalte prevederi contractuale nu vor fi afectate în niciun fel. Părțile contractante vor asigura cooperarea reciprocă pentru a se asigura că dispoziția nevalabilă, ineficientă sau inaplicabilă este înlocuită cu o dispoziție valabilă, eficientă și executorie, care păstrează la maximum scopul economic vizat de dispoziția nevalabilă, ineficientă sau inaplicabilă. Același lucru este valabil și pentru eventualele lacune din Contract.
 • Soluționarea extrajudiciară a reclamațiilor clienților care sunt consumatori este asigurată de Linghea prin adresa sa de e-mail: info@lingea.cz. Informațiile despre gestionarea reclamației Clientului sunt trimise de Linghea la adresa de e-mail a Clientului înregistrată de Client în contul de utilizator și/sau la adresa utilizată de Client pentru a trimite reclamația și/sau comanda.
 • În cazul în care apare un litigiu cu consumatorul din Contract, care nu este soluționat de comun acord, Clientul are dreptul de a recurge la soluționarea extrajudiciară a litigiului de consum în temeiul Legii 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare. Entitatea autorizată să soluționeze litigiile extrajudiciare ale consumatorilor:

 • Linghea este autorizată să vândă și să furnizeze sau să pună la dispoziție produse în baza unei licențe comerciale, iar activitățile comerciale ale Linghea nu fac obiectul niciunei alte licențe sau autorizații. Inspecțiile comerciale și comerciale sunt efectuate de autoritatea comercială relevantă din sfera sa de competență.
 • Datele de contact ale Linghea:

Locul de desfășurare a activităților Linghea: Linghea SRL, str. Ion Roată, nr. 31, Timișoara, jud. Timiș.

Adresa de email: info@linghea.ro

Adresa pentru transmiterea cererii de garanție:

reklamace@lingea.cz

Nr. de telefon: 541 233 160

 • Clientul este obligat să informeze Linghea în scris cu privire la orice modificare a adresei sale de e-mail sau a altor date de identificare și de contact.
 • Contractul încheiat între Linghea și Client și orice modificări și amendamente ale acestuia trebuie efectuate în scris (acest formular este necesar și în sensul Contractului și al prezentelor TCG chiar și pentru comunicarea la distanță între părțile contractante prin mijloace electronice, în special prin mesaje e-mail).