CONDIȚII COMERCIALE

Condițiile comerciale ale firmei Linghea s.r.l.
pentru vânzarea de produse prin intermediul magazinului on-line (e-shop) de pe pagina de internet www.linghea.ro

Sediul societății: Strada Ion Roată nr. 31, Timişoara, Timiş
Cod Unic de Identificare: RO 25331778 
Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş, Timişoara, cu numărul  J35/678/2009 

 

1. CLAUZE INIȚIALE

1.1. Condițiile comerciale ale societății Linghea s.r.l. (denumită în continuare doar „vânzător“) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractului apărute în baza cumpărării încheiate între vânzător și altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare doar „cumpărător“) prin intermediul magazinului on-line de la adresa www.linghea.ro și anume prin intermediul interfaței magazinului on-line.

1.2. Condițiile comerciale reglementează drepturile și obligațiile părților în timpul utilizării paginii web a vânzătorului de la adresa menționată mai sus, precum și celelalte relații juridice aferente. Condițiile comerciale nu se aplică atunci când persoana care intenționează să achiziționeze produsul de la vânzător acționează în cadrul activității sale antreprenoriale.

1.3. Clauzele referitoare la condițiile comerciale sunt parte integrantă a contractului de cumpărare. Vânzătorul poate modifica sau completa forma condițiilor comerciale. Această clauză nu afectează drepturile și obligațiile apărute în perioada valabilității formei precedente a condițiilor comerciale. 

 

2. CONTUL UTILIZATORULUI

2.1. Cumpărătorul poate comanda produsul direct de pe interfața paginii on-line sau ca utilizator înregistrat, din contul propriu. 

2.2. Prin realizarea unui cont, cumpărătorul obține o serie de avantaje. Economisește timpul petrecut cu introducerea datelor la fiecare achiziție și are acces la istoricul comenzilor. Pe deasupra, primește o reducere de 10 % la fiecare a doua comandă.

2.3. În cadrul înregistrării, cumpărătorului i se va desemna un nume de utilizator. Parola și-o va alege singur și poate fi schimbată ulterior. În timpul înregistrării, cumpărătorul trebuie să introducă o adresă de e-mail funcțională, la care va primi mesajul cu link-ul de activare. Prin click pe acest link, cumpărătorul își va activa contul. 

2.4. Accesul la contul de utilizator este protejat de numele de utilizator și parolă. Cumpărătorul are obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului de utilizator și nu are dreptul de a permite utilizarea contului său de către o persoană terță. Vânzătorul nu este responsabil de încălcarea acestei obligații din partea cumpărătorului.

2.5. În timpul înregistrării și comandării produsului, cumpărătorul are obligația de a introduce toate datele corect. Cumpărătorul are obligația de a actualiza datele din cont în cazul modificării acestora.

2.6. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul mai mult de 2 ani, sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin din contractul de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale).

2.7. Cumpărătorul este conștient de faptul că, în cazul procedurilor de întreținere a hardware-ului și software-ului vânzătorului, contul său de utilizator nu va fi accesibil.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE, PREȚUL PRODUSULUI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

3.1. Interfața magazinului on-line cuprinde o listă de produse și prețul acestora. Prețul include TVA și toate celelalte taxe aferente. Oferta și prețurile sunt valabile cât timp sunt afișate pe interfața magazinului on-line. Această clauză nu limitează posibilitatea vânzătorului de a încheia contracte de cumpărare în condiții negociate individual.

3.2. Ofertele de vânzare a produselor de pe interfața magazinului on-line au caracter non-obligatoriu, iar cumpărătorul nu are obligația de a încheia contracte de cumpărare pentru aceste produse.

3.3. Interfața magazinului on-line conține informații despre costurile de ambalare și livrare a produsului. Informațiile despre aceste costuri sunt valabile doar în cazurile în care produsele se livrează pe teritoriul României.

3.4. Pentru a comanda un produs, cumpărătorul trebuie să completeze un formular de cumpărare care cuprinde informații referitoare la:

o    produsul cumpărat (cumpărătorul „pune“ produsul cumpărat în coșul de cumpărături electronice de pe interfața magazinului on-line),

o    modul de plată, date despre modul de livrare a produsului și 

o    informații despre costurile de livrare

3.5. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul poate controla și modifica datele introduse în comandă pentru a putea corecta eventualele greșeli strecurate în comandă. Vânzătorul consideră datele din comandă drept corecte. Vânzătorul va confirma cumpărătorului imediat primirea comenzii prin poșta electronică, la adresa electronică introdusă de cumpărător în contul de utilizator sau în comandă.

3.6. Contractul dintre vânzător și cumpărător intră în vigoare prin livrarea, primirii comenzii (acceptare), pe care vânzătorul o trimite pe adresa electronică a cumpărătorului. 

3.7. Cumpărătorul are obligația de a primi produsul comandat și de a plăti prețul total al comenzii.

3.8. Dacă în timpul comenzii cumpărătorul alege să plătească în avans în contul vânzătorului (prin transfer bancar), acesta se obligă să achite costul total al comenzii în termen de 14 zile de la acceptarea comenzii. Dacă în acest termen vânzătorul nu primește suma în cont, are dreptul de a anula contractul de cumpărare. 

3.9. Cumpărătorul este conștient că vânzătorul nu are obligația de a încheia un contract de cumpărare, în special cu persoanele care au încălcat anterior contractul de cumpărare (inclusiv condițiile comerciale).

3.10. Vânzătorul are întotdeauna dreptul ca, în funcție de caracterul comenzii (cantitatea de produse, prețul de cumpărare, cheltuielile estimate pentru transport), să solicite cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de ex. în scris sau telefonic).

3.11. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de cumpărare. Costurile apărute cumpărătorului ca urmare a utilizării mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de cumpărare (costurile pentru conexiunea la internet, pentru convorbirile telefonice) sunt achitate de cumpărător.

 

4.  PREȚUL PRODUSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Prețul produsului și eventualele costuri pentru livrarea produsului conform contractului de cumpărare (denumit în continuare doar preț de achiziție) poate fi achitat de către cumpărător vânzătorului astfel:

o    în numerar, la livrare, la locul menționat de cumpărător în comandă;

o    prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. RO35 RZRB 0000 0600 1827 1265, deschis la banca Raiffeisen Bank (denumit în continuare „contul vânzătorului“);

4.2. În cazul plății la livrare, prețul trebuie achitat la preluarea produsului.

4.3. În cazul plății prin transfer, prețul trebuie achitat în termen de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare. Vânzătorul are dreptul să solicite achitarea prețului întreg de achiziție înainte de a expedia produsul cumpărătorului. Cumpărătorul are obligația de a achita prețul produsului specificând simbolul variabil al plății. Obligația cumpărătorului de a achita prețul de achiziție se consideră îndeplinită atunci când suma corespunzătoare intră în contul vânzătorului. 

4.4. Eventualele reduceri de preț oferite cumpărătorului nu se pot cumula.

 

5. CONDIȚII DE LIVRARE

5.1. În cazul plății la livrare, pachetul va fi trimis în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea comenzii.

5.2. În cazul plății prin transfer bancar, cumpărătorului i se eliberează o factură pro-formă în termen de două (2) zile lucrătoare de la acceptarea comenzii. Pachetul este trimis împreună cu factura în termen de zece (10) zile lucrătoare de la intrarea sumei corespunzătoare în contul vânzătorului.  

5.3. Produsul va fi livrat în termenele de livrare obișnuite, în funcție de transportator (Poşta Română, firmă de curierat). Cumpărătorul va confirma preluarea produsului semnând documentele transportatorului. Locul de livrare a produsului este adresa de livrare introdusă de cumpărător în formularul de comandă.

5.4. În cazul în care comandă un program (dicționar electronic) ca download, cumpărătorul poate descărca imediat titlul solicitat de pe pagina www.lingea.eu/act. Aceasta este versiunea completă care va funcționa pe o perioadă de 30 de zile de la instalare. Până atunci, dicționarul trebuie activat cu ajutorul codului de produs pe care cumpărătorul îl va primi prin e-mail în trei (3) zile de la înregistrarea plății în contul vânzătorului.

 

6.  REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1. În cazul returnării produsului, vânzătorul are dreptul de a verifica produsul returnat în termen de zece (10) zile de la returnarea produsului de către cumpărător pentru a se asigura că acesta nu este defect, uzat sau parțial utilizat.

6.2. În cazul returnării produsului, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de achiziție (fără taxele de livrare) în termen de cel mult zece (10) zile de la încheierea perioadei de verificare a produsului conform art. 6.1 din condițiile comerciale, prin transfer direct în contul cumpărătorului. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prețul de achiziție în numerar.

6.3. Cumpărătorul ține cont de faptul că, în cazul în care produsul returnat de cumpărător este defect, uzat sau parțial utilizat, vânzătorul are dreptul de a fi despăgubit. Dreptul la despăgubiri poate fi aplicat de vânzător prin anularea dreptului cumpărătorului de a i se returna prețul de achiziție.

6.4. Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul (adică de a anula comanda sau o parte din comandă) până în momentul în care produsul este livrat cumpărătorului. Se procedează către rezilierea contractului doar în circumstanțe excepționale, în special atunci când produsul nu este disponibil.

6.5. În cazul în care se ajunge în această situație, vânzătorul va contacta cumpărătorul pentru a conveni de comun acord cu acesta cum se va proceda în continuare. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja o parte sau prețul total de achiziție, această sumă i se va transfera în cont în termen de 15 zile lucrătoare.

 

7. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

7.1. Modul de livrare este stabilit de vânzător dacă în contractul de cumpărare nu este prevăzut altfel. În cazul în care modul de transport este stabilit prin contract în baza solicitării cumpărătorului, acesta își asumă riscul și eventualele costuri suplimentare legate de acest tip de transport.

7.2. Vânzătorul are obligația de a livra produsul la adresa stabilită de cumpărător în comandă. Cumpărătorul are obligația de a prelua produsul comandat. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsul în termen de (7) zile de la data livrării, vânzătorul are dreptul de a solicita o taxă de  depozitare de 10 lei (în litere: zece lei) precum și de a rezilia contractul.  

7.3. Dacă din cauza cumpărătorului produsul trebuie livrat de mai multe ori, sau într-un alt mod decât cel prevăzut în comandă, cumpărătorul este obligat să achite costurile pentru livrarea repetată a produsului, respectiv costurile pentru alt mod de livrare.  

7.4. La preluarea produsului de la transportator, cumpărătorul are obligația de a controla ambalajele podusului, iar în cazul în care ambalajul prezintă defecte, trebuie să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unui defect de ambalaj care indică intervenția neautorizată în interiorul pachetului, cumpărătorul nu trebuie să preia pachetul de la transportator. Semnând avizul de livrare, cumpărătorul confirmă faptul că pachetul îndeplinește toate condițiile; orice reclamațe ulterioară cu privire la ambalajul defect al pachetului nu va fi luată în considerare.

7.5. Alte drepturi și obligații ale părților în timpul transportului produsului reies din condițiile de livrare ale vânzătorului.

 

8. RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE, GARANȚIA

8.1. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru corespondența dintre produsul vândut și contractul de cumpărare, în special în privința lipsei defectelor produsului. Pentru ca produsul să corespundă contractului de cumpărare, produsul trebuie să aibă calitatea și caracteristicile prevăzute în contract, descrise de vânzător sau de producător, sau așteptate în baza reclamei și corespunde scopului specificat de vânzător ca fiind scopul în care se utilizează de obicei produsul respectiv.

8.2. În cazul în care la momentul preluării de către cumpărător, produsul nu corespunde contractului de cumpărare („contrazice contractul de cumpărare“), cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului punerea produsului într-o stare corespunzătoare contractului de cumpărare la cererea cumpărătorului, fie prin înlocuirea produsului, fie prin acordarea unei reduceri de preț adecvate, ori prin rezilierea contractului. Acestea nu se aplică atunci când cumpărătorul era conștient de starea necorespunzătoare a produsului, sau a provocat el însuși această stare înainte de preluarea produsului.

8.3. Vânzătorul este răspunzător de defectele produsului care contrazic contractul de cumpărare.

8.4. Drepturile cumpărătorului care reies din răspunderea vânzătorului pentru defecte trebuie revendicate de către cumpărător în scris sau personal pe adresa sediului acestuia, str. Martir Ianos Paris, Nr.6, Timişoara, Timiş  sau prin e-mail la adresa info@linghea.ro.

8.5. Vânzătorul decide asupra reclamațiilor de regulă în termen de 5 zile lucrătoare și îl informează pe cumpărător cu privire la decizia sa prin e-mail sau telefonic. Dacă părțile nu convin altfel, rezolvarea reclamației se va face imediat, cel târziu în termen de 30 de zile de la confirmarea primirii reclamației de către cumpărător. Mai multe informații despre situația reclamației pot fi obținute la adresa de e-mail: info@linghea.ro.

8.6. Vânzătorul are obligația de a emite o adeverință scrisă prin care să confirme data îndeplinirii reclamației, cuprinsul reclamației și modul de rezolvare a reclamației; totodată, vânzătorul are obligația de a elibera o adeverință prin care să confirme data și modul de rezolvare a reclamației, sau, eventual, motivul pentru care reclamația a fost respinsă.

8.7. Motivele pentru care se acceptă reclamația și înlocuirea unui produs sunt următoarele: produsul este defect (lipsesc pagini, cartea este desprinsă, paginile sunt lipite etc.).

8.8. Produsul pentru care se depune o reclamație trebuie livrat de cumpărător împreună cu copia facturii pentru acesta la punctul de ridicare a produselor comandate pe e-shopul LINGHEA.

8.9. În cazul în care produsul a fost livrat personal, prețul de achiziție a produsului va fi returnat în numerar, la punctul de ridicare a produselor comandate de pe e-shopul LINGHEA. În celelalte cazuri, prețul va fi achitat în contul cumpărătorului, specificat de acesta în contract sau într-o comunicare separată. Prețul de achiziție va fi returnat în termen de 30 de zile de la data rezilierii contractului.

8.10. În cazul în care cumpărătorul își folosește dreptul de a rezilia contractul, acesta trebuie să returneze tot ceea ce i-a fost livrat de către vânzător în baza contractului de cumpărare. Dacă acest lucru nu este posibil (de ex. produsul a fost distrus sau pierdut), cumpărătorul trebuie să ofere vânzătorului suma de bani corespunzătoare valorii produsului pe care nu l-a returnat. Dacă produsul returnat este parțial defect, vânzătorul poate solicita cumpărătorului despăgubiri. Vânzătorul își poate revendica dreptul la despăgubiri anulând dreptul cumpărătorului de a i se returna prețul de achiziție.

8.11. În plus, pe lângă prețul de achiziție, vânzătorul poate solicita cumpărătorului și despăgubiri pentru costurile reale legate de returnarea produsului.

8.12. Produsul se livrează cumpărătorului prin intermediul transportatorilor externi (firme de curierat). Controlul pachetului se face întotdeauna la livrare, în prezența transportatorului. În cazul în care ambalajul a suferit o daună mecanică vizibilă (este mototolit, rupt, umezit etc.) sau dacă o parte din pachet s-a pierdut, faptul trebuie reclamat transportatorului. Transportatorul are obligația de a încheia un proces verbal în care să prevadă dimensiunea daunelor, eventual a pierderilor din conținutul pachetului.

8.13. În cazul problemelor cu transportatorul, trebuie contactat vânzătorul la adresa info@linghea.ro. În astfel de cazuri trebuie specificat de fiecare dată numărul comenzii, trebuie menționate problemele apărute și datele de contact ale cumpărătorului.

 

9. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTUALE      

9.1. Achitând prețul de achiziție în totalitate, cumpărătorul devine proprietarul produsului.

9.2. Cumpărătorul este conștient de faptul că programul și celelalte componente care formează interfața web (inclusiv fotografiile produselor ofertate) sunt apărate de legea dreptului de autor. Cumpărătorul se obligă să nu realizeze nicio activitate care i-ar putea permite lui sau unei persoane terțe să intervină sau să folosească fără autorizație programul sau alte componente care formează interfața web a magazinului.

9.3. Cumpărătorul nu are dreptul de a folosi mecanisme, programe sau alte procedee care ar putea influența negativ funcționarea interfaței web a magazinului. Cumpărătorul este conștient de faptul că vânzătorul nu este responsabil pentru erorile apărute ca urmare a intervenției unei persoane terțe pe pagina web sau ca urmare a utilizării paginii web altfel decât în scopul în care a fost creată.

 

10.  PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI TRIMITEREA INFORMAȚIILOR COMERCIALE

10.1. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale: nume și prenume, adresă de livrare, număr de identificare, cod de identificare fiscală, adresă de e-mail, număr de telefon (denumite în continuare doar „date personale“).

10.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către vânzător în vederea îndeplinirii drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare și pentru trimiterea informațiilor și a comunicatelor comerciale. Datele personale vor fi prelucrate pe perioadă nedeterminată.

10.3. Cumpărătorul este conștient de faptul că are obligația de a introduce datele personale corecte (la înregistrare, în contul de utilizator, în cadrul comenzii realizate de pe interfața web a magazinului).

10.4. Cu excepția transportatorului, vânzătorul nu va preda unei persoane terțe datele personale ale cumpărătorului fără a fi obținut, în prealabil, acordul scris al acestuia.

10.5. Cumpărătorul confirmă că datele personale introduse sunt corecte. Cumpărătorul declară că i s-a adus la cunoștință faptul că poate solicita încetarea prelucrării datelor cu caracter personal printr-o cerere scrisă trimisă la adresa vânzătorului.

10.6. Atunci când cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea propriilor date personale, vânzătorul are obligația de a-i da aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o taxă pentru oferirea acestor informații.

10.7. Cumpărătorul este de acord cu trimiterea newsletter-ului informativ și a unor buletine comerciale referitoare la produsele sale, pe adresa de e-mail introdusă. Cumpărătorul se poate dezabona de la primirea acestor informații oricând, folosind link-ul de la sfârșitul buletinelor comerciale. Dezabonarea intră în vigoare imediat ce a fost primită de către vânzător.  

 

11.  LIVRAREA

11.1. Dacă nu se va conveni altfel, orice tip de corespondență între părțile contractuale trebuie purtată în scris și anume prin poșta electronică, cu livrare personală sau prin scrisori recomandate. Coresponența adresată cumpărătorului va fi livrată la adresa specificată de acesta în contul său de utilizator. 

11.2. Mesajul se consideră transmis:

o    în cazul poștei electronice, în momentul primirii mesajului pe serverul destinatarului, integritatea mesajelor trimise prin poșta electronică poate fi asigurată printr-un certificat,

o    în cazul livrării personale sau prin intermediul serviciilor poștale, la preluarea pachetului de către destinatar (sau, eventual, în momentul când acesta refuză preluarea pachetului),

o    în cazul livrării prin intermediul serviciilor poștale, la încheierea perioadei de zece (10) zile de la depozitarea pachetului și de la prima înștiințare de ridicare a pachetului trimisă destinatarului, chiar și în cazul în care destinatarul nu a aflat de pachet. 

 

12. CLAUZE FINALE

12.1. Vânzătorul are dreptul de a vinde produsul în baza autorizației, activitatea sa nefiind condiționată de nicio altă autorizație. Controlul activității sale comerciale este efectuat de autoritatea competentă.

12.2. Datele de contact ale vânzătorului: 
SC LINGHEA SRL

Sediul social: str. Ion Roată, nr. 31

300271 Timişoara, Timiş

Tel: 0356 711 211/ 0729 063 671

12.3. Prin trimiterea unei comenzi fixe, cumpărătorul confirmă că a studiat condițiile comerciale aplicate pentru e-shop-ul LINGHEA și că este în totalitate de acord cu acestea.

12.4. Dacă în condițiile comerciale nu este prevăzut altfel, drepturile și obligațiile părților contractului de cumpărare respectă legislația în vigoare în Româna.

12.5. Dacă anumite reglementări din condițiile comerciale sunt sau devin nule, acestea vor fi înlocuite de reglementări cu un conținut asemănător. Lipsa valabilității unei reglementări nu afectează valabilitatea celorlalte reglementări. Modificarea și completarea contractului de cumpărare și condițiilor comerciale se pot face doar sub formă scrisă. 

12.6. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicatiilor electronice, Linghea SRL are obligaţia de a administra in conditii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de cumpărător. Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii si expedierea către dumneavoastră a produselor comandate. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. Ne rezervăm dreptul să stocăm contractul de cumpărare și condițiile comerciale într-o arhivă în format electronic care nu este disponibilă publicului.