webLingea.global.hours_close webLingea.global.hours_open_tel

Corector ortografic

Probabil că toţi folosim un corector ortografic. Şi întrucât editorul de texte MS Word, procesorul de tabele Excel, programul de prezentări PowerPoint, programul de tehnoredactare Adobe InDesign şi programul Photoshop folosesc soluţii pregătite de firma Linghea, poate că vă număraţi deja printre clienţii noştri mulţumiţi. 

Secțiunea lingvistică

La baza structurii dicţionarului se află descrierea morfologiei şi un sistem detaliat de modele de flexionare. Această descriere permite ca, pornind de la baza unui cuvânt (rădăcină) să fie generate până la câteva zeci de forme derivate, ca de ex.:
a iubi: iubit, iubesc, iubeşti, iubim, iubea, iubire, iubitor... 
frate: fratele, fratelui, frăţior, frăţesc, frăţeşte, fratern...

O flexiune bogată au în special limbile slave, dar putem găsi forme diversificate și în limbile romanice care dispun de o varietate mare de forme verbale, de exemplu, în limba franceză:
parler: parle, parles, parlons, parlez, parlent, parlais, parlait, parlions, parliez, parlaient, parlerai, parlé, parlant...

În limba rusă trebuie luate în considerare și pronumele reflexive care au unele forme scrise legat:
женится: женюсь, женишься, женится, женись, женилась, женились...
Similar se comportă limba spaniolă. În spaniolă pronumele personal se poate scrie legat de verb (poner->ponlo, decir->dime, escuchar->escúchala).

Dimensiuni extreme capătă formele din limbile maghiară, finlandeză și turcă, în aceste cazuri cuvintele formându-se cu ajutorul sufixelor. Limba maghiară distinge două numere, 25 de cazuri și două tipuri de posesie (care corespund obiectului dat sau persoanei date):
ház: házak, házat, háznak, házzal, házig, házé, házéi, házaké, házakéi, házamé, házadé, házáé...

Toate cuvintele de la care se pot crea forme derivate în mod similar corespund aceluiași model de flexionare. Fiecare dicționar are, prin urmare, două secțiuni principale:
dicționarul de modele: cuprinde informația lingvistică despre crearea formelor, alternarea radicalului și descrierea categoriilor gramaticale
dicționarul de radicali: cuprinde majoritatea radicalilor din vocabularul fundamental al limbii date

Descrierea cuvintelor prin modul prezentat mai sus este completă în sensul că, pe lângă cuvintele cu derivare regulată, sunt vizate și cuvintele:
cu alternanță în radical (de ex. în limba română masă->mese, în germană Bruder->Brüder)
cu schimbare totală de radical (de ex. în engleză go->went, în germană essen->isst, în română a fi->sunt)
verbe neregulate (a fi, a mânca, a voi)

Descrierea este suficient de generală pentru a permite realizarea de dicționare pentru diverse limbi europene: poate fi adaptat pentru verbele reflexive din limba rusă, pentru formarea gradelor de comparație în limbile engleză și polonă, pentru formele scurte din franceză, pentru sufixele separabile din limba germană, pentru verbele care se leagă de pronume din limba spaniolă, precum și pentru formele compuse cu ajutorul sufixelor în limbile finougrice. 

Soluții pentru programe

korektor překlepů

Având în vedere algoritmul eficient de comprimare și generare a dicționarului, programul pornește repede și este ușor de utilizat în orice produs de software. 

Funcții disponibile

  • Verifică prezența cuvântului dat în dicționar. Această funcție controlează, de asemenea, corectitudinea utilizării majusculei la începutul cuvintelor acolo unde este necesară (Praga, Maria, Eisenhower...), a literelor mari din întregul cuvânt (SUA, IBM) și abrevierile cu punct  (etc., șamd.).
  • Propune corecturi: generează toate cuvintele din care poate apărea un cuvânt dat din cauza unei greșeli de ortografie.
  • Oferă opțiunea de a crea dicționarele utilizatorului sau dicționare speciale pentru înlocuirea automată a cuvintelor greșite.
  • Setează parametrii, de ex. ignorarea acronimelor, a cuvintelor dintr-o singură literă, a cuvintelor cu cifre etc.

Momentan oferim verificare ortografică pentru o gamă largă de limbi (vezi tabelul). Această verificare este implementată pentru majoritatea platformelor (vezi prezentare).

Recomandări

Puteți verifica funcționalitatea și viteza soluțiilor noastre în programele Microsoft Office de la versiunea Office 95 şi până la cele mai recente, în editorii de texte (Corel WordPerfect), în sisteme (Adobe InDesign), în programele OCR ale sistemelor de redactare (MF Dnes) dar și în programele firmelor Autodesk și Siemens.