Dicționarul de sinonime

Dicționarul de sinonime este un ajutor atât utilizatorilor, cât și programelor, de ex. motoarelor de căutare. Utilizatorul folosește dicționarul pentru a alege expresiile potrivite dintr-un text, pentru a nu repeta aceleași cuvinte și pentru a nu utiliza cuvinte străine acolo unde există un echivalent mai bun în limba română. Programele utilizează acest instrument pentru a căuta și termenii înrudiți din punct de vedere semantic. 

Secțiunea lingvistică

Pentru fiecare cuvânt-titlu, dicționarul de sinonime conține și expresii cu același sens sau cu sens apropiat care pot înlocui cuvântul dat într-un anumit context.

Cuvintele titlu sunt în special cuvinte cu mai multe sensuri, de aceea, sinonimele sunt aranjate în serii sinonimice, în funcție de fiecare sens al unui cuvânt. Seriile sinonimice și expresiile individuale sunt împărțite în funcție de apropierea semantică de cuvântul titlu. Pe primul loc apare cuvântul cel mai obișnuit sau cel mai utilizat care indică, totodată, sensul întregii serii sinonimice.

În dicționar apar cu precădere cuvinte neutre din punct de vedere stilistic. Dacă apar și cuvinte neliterare, expresive sau învechite, lângă cuvântul respectiv apare și indicația stilistică. Dicționarele pot cuprinde și informații despre antonime. Aceste cuvinte cu sens opus sunt prezentate întotdeauna în funcție de sens și de seria de sinonime corespunzătoare. 

Funcții disponibile

slovník synonym

  • Returnarea cuvântului titlu corespunzător la cuvântul căutat.
  • Lista tuturor sinonimelor și antonimelor, împreună cu eventualele indicații
  • Propunerea celor mai apropiate posibilități în cazul unei greșeli de ortografie

Dacă folosiți și modulul căutare full-text, vor fi căutate sinonime indiferent de cazul, timpul sau modul în care este introdus cuvântul.

Oferim dicționare de sinonime pentru limbile introduse în prezentarea instrumentelor lingvistice (vezi tabelul).

Recomandări

Programul nostru este folosit în Microsoft Office de la versiunea Office 95 şi până la cele mai recente, pentru anumite limbi. Același modul este folosit și de alți editori de text și de programele din seria Lexicon5.